Privacybeleid


Uw persoonsgegevens en privacy zijn enorm belangrijk voor B&B Aquarand. Deze policy is een juridisch schild om ons in regel te stellen met regelgeving zoals de General Data Protection Regulation (verder: GDPR), of nog, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je dan ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.

Wie verwerkt de gegevens?
Ondernemingsnaam: B&B Aquarand
Ondernemingsnummer: …
Adres: Vaartdijk 126 1981 Hofstade (Belgie)
Emailadres: info@aquarand.be
Telefoonnummer: +32 497 55 32 07

Hier volgt een kort overzicht van de plugins die we gebruiken: Google Analytics, Facebook Pixel, Mailchimp & Gravityform.

Welke gegevens worden verzamelt?
WEBSITE

E-mailadres
Naam
Telefoonnummer
Locatiegegevens
IP-Adres

2. Waarom?
Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden.
We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten schrappen.
Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt.
De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Zo kunnen we op Facebook de juiste boodschap aan de juiste mensen tonen zonder dat we ooit je account kennen. Straf he! Hoe minder partijen data verwerken, hoe minder kans op verlies.
Wat zijn je rechten?
1. Recht op inzage
Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld en hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat er mee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@aquarand.be en we sturen je binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

2. Recht op aanpassen en wissen van persoonsgegevens
Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw e-mailadres maakt. WEBSITE: Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar info@aquarand.be.

3. Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking
Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@aquarand.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@aquarand.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5. Recht op intrekken van de toestemming
Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6. Klachten
Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/nl) .

© B&B Aquarand / Privacy beleid / By Kontext